Margit Rusert en Christel Burghoorn hebben voor hun project gekozen om bushaltes op de route tussen hun beider woonplaatsen te gebruiken als locaties. In 10 bushaltes (elk in een andere stad) worden thema’s uitgewerkt in ééndags-exposities / installaties.
Het doel is om de interactie aan te gaan met het reizende publiek.
De busgebruikers wordt gevraagd wat hun beweegt, en hun reacties worden meegenomen in het project.